İyi Huylu Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir?

28.05.2021
4.000
İyi Huylu Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir?
REKLAM ALANI

İyi huylu beyin tümörleri belli başlı bulgulara sebep olmaktadır:

 • Baş ağrısı (özellikle geceleri olan baş ağrısı)
 • Bulantı, kusma, çiftgörme, bulanık görme
 • Bayılma (sara nöbetleri)
 • Denge ve yürüme bozuklukları
 • Kollarda ve bacaklarda hissizlik, karıncalanma veya güç kaybı
 • Unutkanlık, kişilik bozuklukları, konuşma bozuklukları

İyi huylu beyin tümörlerinin beyin duvarına baskı uygulaması sonucunda denge problemleri, zihinsel yeteneklerde değişiklik, nöbet geçirme, koku alma duyusunda değişiklik, bulantı, yüz felci, baş ağrıları, görsel ve işitsel problemler gibi şikayetlere sebep olmaktadır. Bunlar, yalnızca iyi huylu beyin tümörü belirtileri olmayıp birçok hastalığın habercisi de olabilmektedir.

İyi Huylu Beyin Tümörü Nedir?

İyi huylu beyin tümörleri, kanserli hücre bulunmayan tümörlerdir. İyi huylu beyin tümörlerinden en sık görülenler menenjiom adı verilen türlerdir. Ancak her menenjiom ve iyi huylu beyin tümörü ameliyat edilmemektedir. Kimi zaman hastalarda, küçük boyutlarda ortaya çıkan ve tesadüfen karşılaşılan beyin tümörleri de bulunmaktadır. Bu tür tümörlerin takip edilmesi gerekmektedir. Özellikle 6 ayda bir ilaçlı beyin MR’ı çekilerek tümörün büyüyüp büyümediğine bakılmaktadır. Tümör büyüme eğilimi gösteriyorsa ya da oldukça büyümüşse mutlaka cerrahi tedavi uygulanmalıdır. İyi huylu beyin tümörleri, normal hücrelerdeki kontrolsüzce çoğalan bir hücre topluluğuna dönüşmektedirler. Çoğu iyi huylu beyin tümörü, CT veya MRI gibi beyin taramaları ile tespit edilebilmektedir. İyi huylu beyin tümörleri, genellikle yavaş büyümekte olup çevrelerindeki doku veya organlara yayılmamaktadırlar. Bu özellikleriyle kanserli hücrelerden ayrılmakta ve nadiren metastatik tümörlere dönüşmektedirler.

Lenf bezi kanseri belirtileri nelerdir? Yazısını inceleyebilirsiniz.

İyi Huylu Beyin Tümörü Neden Olur?

iyi huylu beyin tumoru olusum sebepleri

İyi huylu beyin tümörlerinin sebepleri, kesin olarak bilinmemekle beraber yapılan araştırmalar sonucunda geçmiş aile öyküsünün varlığı veya radyasyon ve kimyasallara maruz kalmanın risk faktörleri içerisinde bulunduğu ortaya çıkmaktadır. İyi huylu beyin tümörleri kanser hücrelerine benzemiyor olsa da ciddi sağlık sorunlarıdır. Kafatası içindeki beyin dokusunun, ventriküller gibi diğer yapıların sıkışmasına neden olmaktadırlar.

İyi Huylu Beyin Tümörü Tipleri

İyi huylu beyin tümörü çeşitleri, tümörün meydana geldiği dokuya göre farklı isimlerle adlandırılmaktadır.

Meningioma: Beyin ve omuriliği kaplayan zarlardan kaynaklanmaktadır. Meningioma, iyi huylu beyin tümörlerinin yaklaşık %20’sini oluşturarak en sık karşılaşılan beyin tümörleri arasında yer almaktadır.

Schwannoma (Akustik Nöroma): Sinir sisteminin Schwann hücrelerinden kaynaklanan 8. Kraniyal sinirdeki tümördür. Schwannoma, beyin tümörlerinin yaklaşık %9’unu oluşturmaktadır.

Hipofiz Adenomları: Hipofiz bezinde oluşan bu tümör, iyi huylu beyin tümörlerinin yaklaşık %8’ini oluşturmaktadır.

Hemanjioblastom: Yeterince gelişmemiş olan kan damarlarında meydana gelen bir tümördür. Hemanjioblastom, beyin tümörlerinin yaklaşık %2’sini oluşturmaktadır.

Kraniofaringioma: Embriyoda, daha sonra hipofiz ön lobunda farklılaşacak olan kese şeklindeki ektodermal kabartının artıklarından gelişen bir tümördür. Genellikle çocuklarda görülmekle beraber iyi huylu beyin tümörlerinin yaklaşık %1-3’ünü oluşturmaktadır.

Koroid Pleksus Papillomu: Beyin omurilik sıvısının yapımından sorumlu beyin içindeki bir doku tabakasında meydana gelen tümördür. Beyin tümörlerinin %1’inden azını oluşturmaktadır.

Beyin Tümörü Nedir?

Beyin tümörü, beyin hücrelerinin yenilenmesi sırasında kopyalamada meydana gelen anormal hücrelerin büyümesi ve bir kitle haline gelmesi durumudur. Yeni doğanlardan ileri yaştaki kişilere kadar her yaşta görülebilen beyin tümörü, kafatası içinde bir basınç meydana getirmektedir. Bu basınç; beynin görevini tam olarak yerine getirememesine sebep olmakta ve hastalarda çeşitli semptomlar ile kendini ortaya çıkarmaktadır. Hastaların yaklaşık %60’ında, şiddetli ve uzun süre devam eden baş ağrısı görülmektedir. Her beyin tümörü, ölüme sebep olmadığından erken tanı ve uygun tedavi yöntemleriyle tümörlerin iyileştirilmesi mümkündür.

Beyin Tümörü Nasıl Oluşur?

Beyin tümörleri, vücudun farklı bölümlerinde oluşan tümörler gibi hücre anormalliklerinden kaynaklanmaktadır. Tümör olarak adlandırılan kitlelerin, kesin sebebi bilinmemekle beraber, genetik faktörlerin ve radyasyona maruz kalmanın tümör oluşumunda önemli bir role sahip olduğu kabul edilmektedir. Beyin tümörüne neden olan faktörler günümüzde hala araştırılsa da bazı faktörlerin tümör oluşumunda etkisi olduğu bilinmektedir. Bu faktörler:

 • Genetik faktörler
 • Radyasyon ve çeşitli kanserojen kimyasallara maruz kalma
 • HIV enfeksiyonu başta olmak üzere çeşitli virüsler
 • Sigara kullanımı

Beyin Tümörü Kaç Türden Oluşur?

kac cesitten olusur beyin tumoru

Beyin tümörleri, oluşum yerlerine ve şekillerine göre sınıflandırılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2016 yılında beyin tümörlerini 7 ana kategori altında sıralamıştır. Bu ana kategorilerin altında da farklı özelliklere sahip otuzdan fazla tümör türü bulunmaktadır. Bu ayrımın en önemli nedenlerinden biri, beyin içinde oluşan tümörlerin tamamının sinir sistemi ile ilişkili olmamasıdır. Bazı tümörler; diğer anormal hücrelerden, damarlardan, beyin zarından veya beyin dışında vücudun farklı bir bölgesinde görülen tümörler nedeniyle oluşabilmektedir. Beyin tümörleri, temelde birincil ve ikincil tümörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Beynin herhangi bir yerinde, beyin dokusunda meydana gelen ve yayılan tümörler birincil tümör olarak adlandırılmaktadır.

 • İyi Huylu (Benign) Tümörler: İyi huylu beyin tümörleri, beyin hücrelerinden kaynaklanmayan ve kanser hücrelerini içermeyen tümör türüdür. Yavaş bir şekilde büyüyen iyi huylu tümörlerin oluşum sınırları bellidir. Bu sayede cerrahi müdahale ile beyin dokusu üzerinden tümörlerin tümü ya da bir kısmı kolay bir şekilde çıkarılabilmektedir. Genellikle çevresindeki dokulara yayılım göstermeyen iyi huylu tümörler, ciddi boyutlara ulaştığında yakınlarında bulunan dokulara basınç yaparak beynin bazı işlevlerini yerine getirmesine engel olabilmektedir. En sık görülen iyi huylu tümörlerden en sık karşılaşılanı meningioma olmak üzere dermoid ve epidermoid tümörler, kolloid kist, hipofiz adenomları, nörinomlar, hemanjioblastom ve astrositom sayılmaktadır.
 • Kötü Huylu (Malign) Tümörler: Hızlı bir şekilde büyüyen ve yayılan kötü huylu tümörler, beyin kanserinin başlıca nedenidir. Sınırları net olarak bilinemeyen kötü huylu tümörler, çevresinde bulunan beyin dokusuna da zarar vererek beynin işlevini yerine getirememesine neden olmaktadır. Beyin fonksiyonlarını yerine getirmekle görevli olan hücrelerin oluşturduğu bu tümörlerin cerrahi operasyonlarla tamamen çıkarılması tercih edilen bir yöntem değildir. Bu hücrelerin tümünün çıkarılması, beyin aktivitelerinde bazı fonksiyon kayıplarına sebep olmaktadır. Cerrahi operasyon sonrasında, kötü huylu tümörler tekrar büyüyebilmektedir. Kötü huylu tümörler arasında sıklıkla; glial tümörler ve metastatik beyin hücreleri görülmektedir. En sık görülen beyin tümörlerinden biri olan ve kansere yol açan glial tümörler, kontrolsüz bir şekilde çoğalmaktadır. Kanserli hücreler, bu hızlı büyüme sonucunda çevresindeki sağlıklı hücreleri de etkisi altına almaktadır. Dört farklı dereceye ayrılan glial tümörler, her derecesinde farklı tedavi yöntemleri uygulanarak iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Metastatik hücreler ise vücudun beyin dışında farklı bir bölümünde görülen kanserli hücrelerin beyne yayılması ile oluşmaktadır. Tüm beyin tümörlerinin yaklaşık %10’unu oluşturan metastazlar; akciğer, mide, pankreas gibi farklı organlardan kaynaklanabilse de bazı hastalarda bu kanserli hücrelerin kaynağı tespit edilememektedir.

Akciğer kanseri ilk evre belirtileri nelerdir? Yazısına da göz atabilirsiniz.

Beyin Tümörü Kimlerde Daha Çok Görülür?

Beyin tümörü, doğumdan itibaren her yaşta görülebilmektedir. Bununla birlikte, 70 yaş üstü bireylerde ve 10 yaşından küçük çocuklarda daha çok ortaya çıkmaktadır. Beyin tümörü, erkeklerde kadınlara göre daha yaygın olarak görülmektedir. Ailesinin tıbbi öyküsünde beyin tümörü bulunanların da tümöre yakalanma riski de daha fazladır.

İyi Huylu Beyin Tümörü Nasıl Tedavi Edilir?

İyi huylu beyin tümörlerinde cerrahi tedavi sonucunda, özellikle menenjiomlarda büyük bir iyileşme sağlanmaktadır. Cerrahi tedavi ile tümör, genellikle %90’ların üzerinde tamamen çıkarılmaktadır. Tedaviden sonra bir daha tümör oluşumu çoğunlukla görülmemektedir. Fakat cerrahi sırasında alınamayan bir parça varsa o parça ileriki dönemlerde büyüyebilmekte ve yeniden kansere sebebiyet vermektedir. Bu durumun ortaya çıkmaması için ışın tedavisi ya da gama life adı verilen yöntemlerle tümör, yok edilmeye çalışılmaktadır. İyi huylu beyin tümörleri belirtileri görülen hastalarda cerrahi tedavi, çok ciddi oranda olumlu sonuç vermektedir. Uygulanacak tedavi hastanın yaşına, genel durumuna, tümörün konumuna ve boyutuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Temel tedavi yöntemleri, tümörün cerrahi müdahale ile alınması ve radyasyon tedavisidir.

REKLAM ALANI
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.